Mulyowati, T., & Jamilatun, M. (2019). Survey Entomology Aedes Aegypti di Daerah Endemis DBD Kelurahan Nusukan. Biomedika, 7(1), 26-30. https://doi.org/https://doi.org/10.31001/biomedika.v7i1.490